Veileder i terrorsikring

Publisert: 09.04.2017

I 2015 ga NSM, PST og POD ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger. Målgruppen er hovedsakelig private og offentlige virksomheter som ligger utenfor sivilt beredskapssystem.

God sikring begynner med en grunnsikring. Veilederen «Terrorsikring» er først og fremst hjelp til selvhjelp. Man vil alltid være alene om å håndtere en terrorhandling de første minuttene. Et godt beredskapssystem hos virksomhetene selv vil kunne ikke bare bedre sikkerhetsbevisstheten. Den vil også bedre evnen til å håndtere endringer i trusselsituasjonen.

Målgruppen for denne veilederen er hovedsakelig de private og offentlige virksomhetene som ligger utenfor sivilt beredskapssystem (SBS). Dette kan være alt fra skoler, kjøpesentre, bedrifter, produksjonsanlegg, kontorfellesskap – nær sagt alle som kan bli utsatt for terror eller pågående livstruende vold.

Veilederen har tatt utgangspunkt i en sikringsstandard (prNS 5832) som er utviklet mot tilsiktede uønskede handlinger, det vil si handlinger som ikke er ulykker eller naturhendelser. Eksempler på disse er spionasje, sabotasje, vold på arbeidsplassen – men denne veilederen er fokusert mot terrorhandlinger. Veilederen er delt opp i avklaringer omkring ansvarsforhold og terminologi, anbefalt prosess for sikring, utvikling av egne beredskapssystemer og eksempler på tiltak som virksomhetene selv kan gjennomføre.

Det er også verdt å legge merke til at eksemplene i veilederne er kun eksempler – det er virksomhetene selv som er vet best hva som passer av egne tiltak. God forebyggende sikkerhet gjør at samfunnet har mindre behov for mer inngripende offensive sikringstiltak, som eksempelvis utstrakt bruk av væpnet vakthold, masseovervåkning og barrierer som stenger ute offentligheten. 

Last ned veilederen i PDF-format her.