Handtering av digital spionasje

Publisert: 13.10.2014

Det er langt enklare å infiltrera datasystem enn å innhenta informasjon ved å bruka spesialtrente agentar. Dette temaheftet gjev nokon tips om korleis du kan førebyggja mot og oppdaga digital spionasje.

Temaheftet er laga for å gje nokon tips om korleis ein kan førebyggja og oppdaga angrepsforsøk, og dessutan gje støtte i dei første fasane etter at eit målretta dataangrep er oppdaga.

Last ned temaheftet "Håndtering av digital spionasje" [PDF]