Jon Fitje Hoffmann

Publisert: 26.02.2018 | Sist endret: 03.03.2018

Foredraget "Korleis statlege aktørar kan nytte - og utnytte - enkeltpersonar, i arbeidet med å rekruttere, innhente og påverke" avholdes i sporet "Individet og sikkerhet" tirsdag 20. mars

Jon Fitje Hoffmann er utdannet Cand.polit. (Statsvitenskap) fra UiO.
Han er fagdirektør i PST, og har jobba i PST sidan 2001.

Tidlegare arbeidserfaring: Fagdirektør ved Statsministerens kontor, (leiar for sekretariatet til regjeringens sikkerhetsutvalg), og Rådgjevar i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, samt Konsulent i Den norske Atlanterhavskomité.