Sikkerhetskonferansen 2019

Publisert: 21.06.2018 | Sist endret: 27.03.2019

Sikkerhetskonferansen 2019 ble avholdt 20.- 21. mars på Oslo Kongressenter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) arrangerer Sikkerhetskonferansen i mars hvert år. Konferansen er det største arrangementet innenfor forebyggende sikkerhet i Norge, og byr på et bredt sammensatt program innenfor temaer som cybersikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikring, Sikkerhetsloven, offentlig/privat samarbeid og erfaringer fra selskaper og aktører som har opplevd ulike former for uønskede hendelser.

Videoer av de fleste foredragene finner du under Program. Årets program var inndelt i fellesdeler og fire parallelle spor – som tidligere år. 

Av sikkerhetsmessige årsaker vil ikke deltakerlister offentliggjøres, verken elektronisk eller på selve konferansen.