Sikkerhetskonferansen 2016

Publisert: 30.04.2015

Nasjonal sikkerhetsmyndighet inviterer til Sikkerhetskonferansen 2016, 16.- 17. mars på Oslo Kongressenter (Folkets Hus).

Opptak fra felles- og hovedspor fra Sikkerhetskonferansen 2016 finner du nedenfor. PDF av presentasjoner vil bli lagt ut under "Program" i løpet av kort tid.

PROGRAM FOR SIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Oslo Kongressenter 16-17 Mars 2016

Dag 1

Fellesspor:

Åpning ved Kjetil Nilsen (sjef NSM)

Statssekretær Øystein Bø, Forsvarsdepartementet

Statssekretær Gjermund HagesæterJustis- og beredskapsdepartementet

Risiko 2016 - Annette Tjaberg, assisterende sjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Samtale mellom lederne av EOS-tjenestene - tema som belyses er: IKT-sikkerhet, terrorsituasjon og migrasjon

Kjetil Nilsen, Sjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Morten Haga Lunde, Sjef, Etterretningstjenesten
Marie Benedicte Bjørnland, Sjef, Politiets sikkerhetstjeneste

Riksrevisjonens erfaringer med sikkerhetsrevisjoner - Ryno Andersen, Riksrevisjonen 

 

Fagspor: Mennesket og sikkerhet

Innsiderisikoen; utro tjenere - John Arne Gisnås, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvem sitter med den røde knappen? - Håkon Hermansson, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning - Linda Jamtvedt Børresen, NOKUT

"Kan vi stole på ID-dokumentet? Vil biometri styrke sikkerheten?» - Knut Ivarson Øvregård, Nasjonalt ID-senter 

Sårbarhet og sikkerhet med transnasjonale bånd - Marta Bivand Erdal, PRIO

Risikoredusering og mulige tiltak - John Arne Gisnås, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

Dag 2

Fagspor: Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur - Det er fa'li, det - Jørgen Botnan, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

"Min mayday.." - Lars Erik Smevold, KraftCERT

Kan vi stole på det vi er avhengig av? Einar Lunde, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

Samfunnets sårbarhet for bortfall av elektronisk kommunikasjon - Erik Thomassen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Fellesspor

«Small changes – big difference» Dan Bennett, Ogilvy (UK) 

Sikkerhet - et kritisk topplederansvar i store forbrukerorienterte selskaper -  Magne SolbergCoop Norge

Når blir skyer til uvær - Hvordan få innovasjon og sikkerhet til å gå hånd i hånd Hans Christian Pretorius, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

E-helse – hvordan kan digitalisering og sikkerhet gå hånd i hånd - Roar Olsen, E-helse direktoratet

Remix – det nye arbeidslivet Ingebjørg Harto, Næringslivets hovedorganisasjon

Avslutning Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet