Virksomhetens egenkontroll og oppfølging

Publisert: 17.02.2017 | Sist endret: 03.03.2017

Har vi sikret virksomhetens verdier tilstrekkelig? Målet med dette sporet er å skape bevissthet om hvordan ulike kontroll og oppfølgingsaktiviteter kan bidra til å avklare hvorvidt iverksatte sikkerhetstiltak fungerer etter sin hensikt, er tilstrekkelig, eller om nye tiltak må besluttes og etableres.

Sporet avholdes tirsdag 28. mars i Sal D

Programmet er oppdatert: 02.03.2017

1300 – 1320: Ole Peder Nordheim, NSM - Egenkontroll og oppfølging - en sikker invenstering eller bare et lovpålagt krav?
Presentasjon (PDF)

1320 – 1340: Knut Herje, NSM - Funn fra tilsyn

Pause

1400 – 1420: Anne Gullhagen Larsen, NSM - Interne sikkerhetsrevisjoner - ny NSM veileder
Presentasjon (PDF)

1420 – 1440: Per Stokke, AIM Norway AS - Sikkerhetsrevisjon i praksis
Presentasjon (PDF)

Pause

1500 – 1520: Roy Hunstok, NSM - Ledelsens evaluering
Presentasjon (PDF)

1520 – 1540: Ole Peder Nordheim, NSM - Oppsummering og avrunding
Presentasjon (PDF)