Romsikkerhet - SATELLITTER en forutsetning for det digitale samfunn

Publisert: 17.02.2017 | Sist endret: 07.03.2017

Sporet avholdes tirsdag 28. mars i Sal C

Programmet er oppdatert: 24.03.2017

1300 – 1320: Lars Giske og Øivind Christophersen (NSM) - Introduksjon ved NSM: Hva er romsikkerhet?
Presentasjon (PDF)

1320 – 1340: Dag Anders Moldestad, Norsk Romsenter - Copernicus og sikkerhetsanvendelser
Presentasjon (PDF)

Pause

1400 – 1420: Erik Tandberg, Norsk Romsenter - Noen sikkerhetsutfordringer i et historisk perspektiv

1420 – 1440: Jan Fosse, NSM Hvordan NSM bidrar til å sikre de satellittbaserte tjenestene
Presentasjon (PDF)

Pause

1500 – 1520: Oberst Stig Nilsson, Forsvaret - Forsvarssektorens satsing på utnyttelse av rommet-sikkerhetsaspekter knyttet til ambisjon og strategi
Presentasjon (PDF)

1520 – 1540: Einar Lunde, NKOM - NKOMs rolle og beskyttelse av sivil infrastruktur 
Presentasjon (PDF)