Hvem tror vi at du er?

Publisert: 17.02.2017 | Sist endret: 07.03.2017

For å kunne utføre sitt arbeid må ansatte gis tilgang til virksomhetens verdier. Dette gjør virksomheten sårbar for innsidevirksomhet. Bakgrunnssjekk av personell kan være et viktig hjelpemiddel for å redusere sårbarheter knyttet til innsidevirksomhet. Det kan få store konsekvenser for virksomheten dersom personer som gis tilgang til verdifulle opplysninger ikke er til å stole på. Et bevisst fokus på skikkelige bakgrunnssjekker vil kunne være et viktig verktøy for virksomhetene til å minske denne risikoen i deres arbeid med ansettelser av personell.

Sporet avholdes onsdag 29. mars i Sal C

Programmet er oppdatert: 14.03.2017

0900 – 0920: John Arne Gisnås, Justis- og beredskapsdepartementet - Ny KM-struktur og arbeidet mot ny KM 2018.

0920 – 0940: Roy Hunstok, NSM - NSM som forsterket fagmyndighet
Presentasjon (PDF)

Pause

1000 – 1020: Anne-Catherine Gustafson, KRIPOS- Veileder i bakgrunnssjekk
Presentasjon (PDF)

1020 – 1040: Henriette Alfredsen, Norges Bank - Bakgrunnssjekk av ansatte: hvordan utfører Norges Bank dette?
Presentasjon (PDF)

Pause

1100 – 1130: Fagrepresentant, PST Radikalisering – også en utfordring på arbeidsplassen?