Fysisk sikkerhet

Publisert: 17.02.2017 | Sist endret: 27.02.2017

Fysisk sikring ligger som en forutsetning for trygg virksomhet. Alle IKT-systemer har behov for omgivelser det er full kontroll med- det gjelder så vel serverrom, tekniske føringsveier, noder og andre tilgangspunkter. Mennesker som arbeider med oppgaveløsning, informasjonshåndtering og understøtter funksjoner, har tilsvarende behov. Alle virksomheter – offentlige som private – må ha en grunnsikring. Det er grunnsikringen som skal beskytte når noe uventet skjer. Årets fagspor fokuserer på materialtesting og presentasjon av fagmyndighetens struktur for kompetansegrunnlag sikring og beskyttelse. For å kunne utvikle god beskyttelse må vi ha kunnskap om materialegenskaper, vi må ha kompetanse og metoder til å modellere materialoppførsel fra ulike belastninger, som beskytning og eksplosivvirkninger. NSM inngår i et stort forskningsprosjekt ved NTNU.

Hvis alle andre tiltak feiler, og det faktisk smeller, hvordan beskytter vi oss best mulig? Dette er kjernespørsmålet ved Centre for Advanced Structural Analysis, CASA, på NTNU. CASA holder hus hos forskergruppen SIMLab, som er best i verden på hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg i sammenstøt.

CASA er en SFI, et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon. SINTEF er forskningspartner. De øvrige 15 partnerne er knyttet til olje og gass, transport, og fysisk sikkerhet. De inkluderer NSM, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsbygg, Hydro, Statoil og fem ledende bilprodusenter.

 

Sporet avholdes onsdag 29. mars i Sal B

Programmet er oppdatert: 14.03.2017

0900 – 0920: Rolf Jullum, NSM - Kompetansegrunnlag fysisk sikring og beskyttelse. Presentasjon av kunnskap og hjelpemidler så langt.
Presentasjon (PDF)

0920 – 0940: Tom Snedal (NSM) - Sårbarheter knyttet til trusler fra droner
Presentasjon (PDF)

Pause


1000 - 1005: CASA*ved professor Magnus Langseth - Et forskningsprosjekt for materialer og konstruksjoner - videopresentasjon 

1005 – 1020: CASA ved PHD-kandidat Erik Grimsmo - Oppførsel av knutepunkter i stålkonstruksjoner utsatt for hurtig og ekstrem belastning. 
Presentasjon (PDF)

1020 – 1040: CASA ved PHD-kandidat Karoline Osnes - Laminert glass utsatt for eksplosjonslast - materialets reaksjon og modellering av dette. 
Presentasjon (PDF)

Pause

1100 – 1130: Rolf Jullum, NSM - Fysisk sikring - hva er det?
Presentasjon (PDF)

 

*CASA = Centre for Advanced Structural Analysis, ved NTNU, Trondheim.