Forebyggende IKT-sikkerhet

Publisert: 17.02.2017 | Sist endret: 27.02.2017

Omfanget av dataangrep i Norge og resten av verden er økende, men mange tiltak gjør det vanskeligere for angriperen å lykkes. Fra herding av nettverk og operativsystemer til kryptografi og emisjonssikkerhet, finnes det en rekke forebyggende tiltak som kan iverksettes for å sikre systemene som inneholder viktig, sensitiv eller gradert informasjon.

Sporet avholdes onsdag 29. mars i Sal D

Programmet er oppdatert: 06.03.2017

0900 – 0940: Aleksander Rasmussen (NSM) - Ti grunnleggende tiltak for sikring av nettverk med et spesielt fokus på MACsec
Presentasjon (PDF)

Pause

1000 – 1020: Olaf Garnaas (NSM) - En strålende dag på jobben

1020 – 1040: Thomas Gregersen (NSM) - Post kvantum sikkerhet
Presentasjon (PDF)

Pause

1100 – 1130: John Bothner og Olav Ligaarden (NSM) - Sentralisert og sikker drift av Windows klienter og tilknyttet maskinvare
Presentasjon (PDF)