Per-Willy Amundsen

Publisert: 27.02.2017

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpner Sikkerhetskonferansen i fellesdelen tirsdag 28. mars.

Utdanning:

1999-2001: IKT-fag, Høgskolen i Sør-Trøndelag
1999:          Grunnkurs lederskap, Heimevernet
1991-1995: Økonomi og administrasjonsfag ved siviløkonomistudiet, NHH

Yrkeserfaring:

2002-2005: R&D Manager, AOT Go Online AS
1999-2001: Programvareutvikler, næringsdrivende
1997-1999: Konsulent, Harstad trygdekontor
1995-1996: Utvikler/økonomiansvarlig, As Notam Norge AS
1995:          Konsulent, Cinet Harstad AS
1995:          Lærervikar, Harstad kommune

 

Politiske verv:

2016-           Justis- og beredskapsminister
2013-2016: Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2011-2013: Medlem. Energi- og miljøkomiteen
2013-2017: 1. vararepresentant til Stortinget, Troms
2009-2011: Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen
2005-2013: Stortingsrepresentant
2005-2009: Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen
2003-2005: Medlem Harstad formannskap
2003-2005: Representant og gruppeleder, Harstad kommunestyre
2001-2005: 1. vararepresentant til Stortinget, Troms
1999-2003: Representant, Harstad kommunestyre
1999-2003: Medlem, Harstad Planutvalg

Informasjonen og foto (Olav Heggø, Fotovisjon) er hentet fra Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.