Marie Moe

Publisert: 19.01.2017

Foredraget "Koden til mitt hjerte: Sikkerhet i min personlige kritiske infrastruktur" holdes i fellesdelen onsdag 29. mars.

Marie Moe har en mastergrad i matematikk/kryptografi, samt en doktorgrad i informasjonssikkerhet.
Marie har erfaring som seksjonsleder ved NSM NorCERT, hvor hun jobbet med håndtering av angrep mot nasjonal kritisk infrastruktur. Hun jobber i dag som forsker innen informasjonssikkerhet ved SINTEF IKT, og underviser ved NTNU.
På fritiden er Marie engasjert i grasrot-organisasjonen ”I Am The Cavalry”.

Om foredraget:
Vår avhengighet av systemer som styres av programvare øker raskere enn vår evne til å sikre systemene. Når alle våre ”dingser” kobles på nett øker angrepsflaten og våre verdier blir sårbare for hacking. Dette utgjør ikke bare en trussel mot informasjonssikkerhet og personvern; også menneskers liv og helse trues når dingser som kan påvirke fysiske systemer i økende grad kobles opp mot Internett.

Marie Moe er avhengig av et medisinsk implantat, en pacemaker som sørger for at hjertet hennes slår. Som sikkerhetsforsker ønsket hun å finne ut mer om informasjonssikkerheten i denne datamaskinen inne i sin egen kropp, men hun fikk ikke tilgang til å se koden som holder henne i live.
Marie startet derfor et hacking-prosjekt for å finne ut av sikkerheten i sin egen personlige kritiske infrastruktur.