Kjetil Nilsen

Publisert: 03.03.2017

Tradisjonen tro åpner og avslutter Kjetil Nilsen årets Sikkerhetskonferanse, og deltar i samtalen mellom EOS-lederne i fellesdelen tirsdag 28. mars

Kjetil Nilsen er direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
Han er politiutdannet, jurist fra UiO, Master of Management fra BI, og NATO Defence College.

Nilsen har mer enn 25 års bakgrunn fra Politiet, bl.a. fra lederstillinger i Asker og Bærum politidistrikt og Politidirektoratet, samt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor han var operativ sjef.