Ine Eriksen Søreide

Publisert: 27.02.2017

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner Sikkerhetskonferansen 2017 i fellesdelen tirsdag 28. mars.

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Regjeringen vil føre en åpen, troverdig og realistisk forsvarspolitikk – og bygge et forsvar for framtiden. Vårt mål er et styrket NATO og et fornyet forsvar med høy operativ evne"

Søreide er utdannet Cand. jur. fra Universitetet i Tromsø (2007).

Politiske verv:

  • 16. oktober 2013: Forsvarsminister
  • 2009-2013: Stortingsrepresentant, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
  • 2009-2013: Leder av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK)
  • 2009-2013: Leder av Stortingets Europautvalg
  • 2005-2009: Stortingsrepresentant, leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité
  • 2001-2005: Stortingsrepresentant, medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Øvrig:

  • 2009: Delegat på FNs 63. generalforsamling
  • 2010: Forsvarets Høgskole, informasjonskurset

Informasjonen og foto (Asgeir S. Brekke, FD) er hentet fra Forsvarsdepartementets nettsider.