Annette Tjaberg

Publisert: 03.03.2017

"Risiko 2017" presenteres i fellesdelen onsdag 29. mars

Annette Tjaberg er assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 
Hun er utdannet handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole, med videreutdanning fra BI og Forsvarets høyskole. Tjaberg har til sammen 14 års bakgrunn fra Forsvarsdepartementet. 
I tillegg har hun syv års erfaring fra privat næringsliv.

Om presentasjonen:
Risiko 2017 er NSMs årlige vurdering av sårbarheter i samfunnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror og andre alvorlige handlinger. Målet med rapporten, som blir lansert på Sikkerhetskonferansen 2017, er at beslutningstakere både i offentlig og privat sektor skal få et bedre grunnlag for å redusere risiko for egen virksomhet og for samfunnet. Rapporten inneholder et utvalg temaer som er særlig relevante for norske virksomheter.