For et sikrere Norge: Offentlig - privat samarbeid

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 16.03.2018

Målet om et sikrere Norge er avhengig av et godt og pro-aktivt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private virksomheter. Hvilke erfaringer høster ulike virksomheter? Og hvordan skape gode relasjoner på tvers av sektorer? Hvor er utfordringene, - og hva er mulighetene?

Avholdes onsdag 21. mars i Sal C

Endringer må påregnes

0900 – 0930: Dagfinn Buset, BDO "Samarbeid for sikkerhet"

0930 - 1000: Morten Tandle, Nordic Financial CERT, "Samarbeid som gir verdi for mange parter - hvordan jobber Nordic Financial CERT" 

Pause

1030 – 1100: NSM NorCERT, VDI det nasjonale sensornettverket

1100 – 1130: Jan Kåre Haaheim, Avinor "Samhandling i luftfart - en IT-sikkerhetsmessig utfordring"