Paneldebatt

Publisert: 05.02.2018 | Sist endret: 17.03.2018

Paneldebatt "Manglende kompetanse er en nasjonal sikkerhetsutfordring - hva gjør vi med det?" holdes i fellesdelen onsdag 21. mars.

Norge står foran en rekke utfordringer knyttet til teknologikompetanse, tjenesteutsetting og IKT sikkerhet.

Behovet for å øke antall mennesker med kompetanse knyttet til IKT og IKT-sikkerhet er stort. Er det myndighetene som skal løse dette, eller trengs det et større samarbeid? Trenger vi å løse dette innenfor landegrensene? Kan vi ikke kjøpe kompetanse andre steder? Eller skal vi satse på IKT/IKT sikkerhetskompetanse på en måte slik at andre land er interessert i å kjøpe vår kompetanse? Hva med sikkerhetsbehovene oppe i dette. Kan alt tjenesteutsettes? Er det alt eller ingenting, eller noe midt imellom.

Hvordan finner vi den rette balansen i dette? 

Panelet består av