Individet og sikkerhet

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 07.03.2018

Bak de aller fleste handlinger, deriblant spionasjeforsøk og dataangrep, står et eller flere mennesker bak. Hvordan balanseres sikkerhet og rettssikkerhet i en hverdag der mye informasjon er tilgjengelig om de aller fleste? Hva sunn dømmekraft, og hvordan kan en virksomhet sørge for at sikkerhetstiltakene når alle de ansatte?

Avholdes tirsdag 20. mars i Sal B

1300 – 1330: Britt Jøsok, NSM, Personellsikkerhet – skyter vi spurv med kanoner? 

1330-1400: Dr. Eric Lang, PERSEREC, "Organizational Policies and Practices to Neutralize the Enterprise Threat of Risky Insiders: A 'NET' Approach"

Pause

1430 – 1500: Jon Fitje Hoffmann PST, "Korleis statlege aktørar kan nytte - og utnytte - enkeltpersonar, i arbeidet med å rekruttere, innhente og påverke"

1500 – 1530: Erik Nyblom, NSM, Den menneskelige faktor krever en systematisk oppfølging i det daglige sikkerhetsarbeidet – hva kan vi gjøre for å styrke dette arbeidet?