Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 07.03.2018

Lange verdikjeder og kompleks infrastruktur gjør risikovurderinger vanskeligere enn noen gang. God sikkerhet starter med en god verdivurdering og en god risikovurdering, men hva innebærer det?

Avholdes tirsdag 20. mars i Sal A (hovedspor)

1300 – 1330: Monica Endregard, FFI, Risikoanalyse

1330 - 1400: Olav Lysne, Simula Oslo Metropolitan, Digital sårbarhet, og nasjonal autonomi

Pause

1430 – 1500: Lars Strand, NSM, Landvurderinger ved tjenesteutsetting

1500 – 1530: Rune GjeldnesRisikohåndtering - under ekstreme forhold