Digitale trusler og hendelseshåndtering

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 13.03.2018

I 2017 så vi flere og mer alvorlige dataangrep enn noen gang. Løsepengevirus ble noe alle fikk et forhold til, detaljer om hacking av valg kom for dagen, og sårbarheter i datamaskiner vi alle bruker ble kjent. I dette sporet ser vi nærmere på hvordan en trusselaktør beveger seg og hvorfor hacking er en nødvendighet i informasjonsalderen. I tillegg får du mer informasjon om sårbarhetene Meltdown og Spectre og om hendelseshåndtering på ledelsesnivå.

Avholdes onsdag 21. mars i Sal B

Endringer må påregnes

0900-0930: NSM NorCERT, "En aktørs usynlige bevegelse i nettverket"

0930-1000: Tor Lund-Larsen og Werner Haas, Cyberus Technology, "Security Meltdown" 

Pause

1030-1100: Håkon Bergsjø, NSM NorCERT og Marianne Aas, Når du er målet -  Angrep på deg sett fra den andre siden. 

1100-1130: Jennifer Arcuri, Hacker House, Cyber Security means Business: Why hacking is essential in the information age