Fremtidens sikkerhets-Norge

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 13.03.2018

Hvordan skor Norge seg for fremtiden sett fra et sikkerhetsperspektiv? Ny sikkerhetslov er nettopp vedtatt og det arbeides med forskrifter til denne, det bygges et nytt regjeringskvartal - hvordan tenkes det sikkerhet i disse prosessene? Og når man endelig får sikkerhet på agendaen - hvordan tar sikkerhetsbransjen dette med seg inn i fremtiden?

Avholdes onsdag 21. mars i Sal D

Endringer må påregnes

0900 – 0930: Helge Furuseth, Forsvarsdepartementet Et fremtidsrettet regelverk for nasjonal sikkerhet - arbeidet med forskrifter til den nye sikkerhetsloven

0930 - 1000: Knut Jørgensen, Statsbygg, Nytt regjeringskvartal: Sikkert, åpent og inkluderende

Pause

1030 – 1100: Roar Thon, NSM, Sikkerhet er "endelig" blitt viktig! Hva nå?

1100 – 1130: Birgitte Jensen Egset, Direktoratet for e-helse, "Behandling av helsedata - trygt, tilgjengelig og tillitsskapende"