Dataangrep – Hvorfor oss, og hva nå?

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 19.02.2018

Bare det siste året har en rekke norske og utenlandske virksomheter blitt utsatt for dataangrep. Hvorfor lyktes angriperne? Hva kunne ofrene ha gjort annerledes, og hva har de gjort etter angrepet? Hva mener NSM må til for å forhindre hackerangrep, og hva finnes av kommersielle løsninger?

Avholdes tirsdag 20. mars i Sal C

1300 – 1330: Raj Samani, McAfee "Appetite for Destruction"

1330 - 1400: Are Søndenaa, NSM, NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet - "From all of us to all of you"

Pause

1430 – 1500: Per Thorsheim, Choice, Wannacry hos Nordic Choice Hotels, mai 2017

1500 – 1530: Åsmund Weltzien, NUPI, «Hvorfor skulle noen hacke et åpent forskningsinstitutt?»