Program

Publisert: 02.01.2018 | Sist endret: 17.03.2018

Sikkerhetskonferansen 2018 ga oss mange spennende temaer og foredragsholdere, både nasjonale og internasjonale. Flere hadde ikke stått på en norsk scene, og en del av foredragene ligger tilgjengelig nedenfor.

PROGRAM FOR SIKKERHETSKONFERANSEN 2018

Oslo Kongressenter 20-21 Mars 2018

Les mer om foredragsholderne.

20. mars

 

0900 Åpning ved direktør NSM Kjetil Nilsen, presentasjon av Risiko 2018

0910 Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem

     

0920 Forsvarsdepartementet, Frede Hermansen

0930 NSM-direktør Kjetil Nilsen i samtale med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og ass. politidirektør Håkon Skulstad. Samtalen ledes av Siri Lill Mannes

1045 Dr. Eric Lang, PERSEREC (US), "Insider Threat: Types, Trends and Lessons Learned From Applied Social Science".

1130 LUNSJ

Lunsjdiskusjoner i Spiseriet Møller 

 

1300-1530 Fagspor:

Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?

- Individet og sikkerhet

- Dataangrep – Hvorfor oss, og hva nå?

- Teknisk sikkerhet

21. mars

0900-1130 Fagspor :

Ny teknologi – muligheter og sikkerhetsutfordringer

Digitale trusler og hendelseshåndtering

- For et sikrere Norge: Offentlig - privat samarbeid

Fremtidens sikkerhets-Norge

1130 LUNSJ

1230     Paneldebatt: Manglende kompetanse er en nasjonal sikkerhetsutfordring - hva gjør vi med det?  

1315    PAUSE 

1345    Cathrine M. Lofthus, adm.dir. Helse Sør-Øst, "Datasikkerhet i helsesektoren"

1415    Leigh McMullen, Gartner group, "Creating Digital Value at Scale" 

1515   Avslutning ved direktør NSM