Lunsjdiskusjoner 20. mars

Publisert: 17.03.2018

Under lunsjen 20. mars arrangeres lunsjdiskusjoner i Spiseriet Møller, som ligger på samme plan som hovedsalen. Velg blant 19 temabord, alle ledet av eksperter fra NSM.

Bord Tema
1
Sikkerhet, eller manglende sådan, i trådløse nett
2
Kryptografi og kvantedatamaskiner
3
Objektsikkerhet og risikoappetitt
4
Er risikovurderinger vanskeligere enn noen gang?
5
Sosiale medier - falske kontoer/falske nyheter
6
Hendelseshåndtering
7
Fremtidens sikkerhets-Norge
8 Allvis NOR
9
Sikker mobiltelefoni
10
Grunnprinsipper 2.0
11
Hvem får du e-post fra? Er du sikker?
12
Innsidere - hvor stor trussel er det?
13
NSMs tredjepartsløsning for hendelseshåndtering
14
Sikkerhetsgraderte anskaffelser
15
Robust samfunn i et moderne trusselbilde
16
Sikkerhet ved ansettelser
17
Objektsikkerhet og fysisk sikring
18 Tilsyn fra NSM
19 Ny sikkerhetslov