Roar Thon

Publisert: 25.01.2018

Foredraget "Sikkerhet er "endelig" blitt viktig! Hva nå?" avholdes i sporet "Fremtidens sikkerhets-Norge" onsdag 21. mars

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet, og arbeider i dag med kommunikasjon og bevisstgjøring om sikkerhet. Roar er opptatt av hvordan menneskelig adferd påvirker sikkerheten i samfunnet, i virksomheter og for den enkelte innbygger. 

Med over 100 foredrag i snitt pr år er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte og benyttede foredragsholdere. Han er tildelt ITAKT* prisen for sitt engasjement og evne til å forklare hva sikkerhet er, og hvorfor vi trenger det. Roar blogger også jevnlig om sikkerhet og personvern på NSMs sikkerhetsblogg.

Om foredraget:
Forståelsen av og behovet for sikkerhet begynner for alvor å ta av er foredragsholderens påstand.

Hva gjør vi i sikkerhetsbransjen når vi endelig får innpass og blir lyttet til? Hvordan bidrar vi fremover og hvordan utfordrer dette oss som sikkerhetsbransje. Dette er noen av refleksjonene i foredraget. 

 *ITAKT – Internet og Telekombransjens Anti-Kriminalitets tiltak