Ole Kasper Olsen

Publisert: 26.01.2018 | Sist endret: 09.03.2018

Foredraget "Kvantedatamaskiner – en kryptoapokalypse?" avholdes i sporet "Teknisk sikkerhet" tirsdag 20. mars

Ole Kasper Olsen arbeider som forsker i NSMs enhet for kryptoutvikling, og har 10 års erfaring med evaluering og sertifisering av kryptosystemer for høygraderte anvendelser. 

Det har i de senere år dannet seg konsensus om at kvantedatamaskiner vil kunne bygges i overskuelig fremtid. Bare muligheten for at dette kan skje vil medføre store konsekvenser for hvordan vi velger kryptografiske mekanismer i våre løsninger over de neste 10 år. Dette gjelder anvendelser med nasjonal sikkerhetsmessig betydning, men også i løsninger for næringslivet og for private.

Om foredraget:
Foredraget vil søke å belyse problemstillingene kvantedatamaskiner reiser, og hvordan en kan forsøke å håndtere den store risikoen kvantedatamaskinene representerer for sikkerheten i all vår digitale kommunikasjon. 

Interesse for temaet? 
Ole Kasper vil komme innom teamet i dette blogginnlegget i sitt foredrag, som omhandler vår historie og at det er avgjørende at Norge bygger ny nasjonal kompetanse innen krypto i årene som kommer. 

Her er et tidligere blogginnlegg om krypto fra NSM.