Olav Lysne

Publisert: 05.02.2018 | Sist endret: 16.03.2018

Foredraget "Digital sårbarhet, og nasjonal autonomi" presenteres i sporet "Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?" tirsdag 20. mars

Olav Lysne er en norsk informatiker. Han er direktør for Simula Metropolitan, og professor ved Universitetet i Oslo. Han har ledet to to utvalg som har utredet henholdsvis Norges digitale sårbarhet, og innføring av digitalt grenseforsvar.

Om foredraget:
Moderne digitale tjenester er bygget opp ved hjelp av lange teknologiske verdikjeder. Disse verdikjedene består av både teknologi og av institusjoner, og i svært mange tilfeller krysser de landegrenser med den konsekvens at nasjoner eksponerer sine digitale verdier for hverandre.
Dette foredraget vil ta utgangspunkt i digitale verdikjeder, og bruke dette som bakgrunn til å diskutere dagsaktuelle spørsmål som, offshoring, Digitalt Grenseforsvar og leverandørbildet til nasjonal kritisk infrastruktur.