Morten Tandle

Publisert: 23.02.2018

Foredraget "Samarbeid som gir verdi for mange parter - hvordan jobber Nordic Financial CERT" presenteres i sporet "Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?" onsdag 21. mars

Morten Tandle er daglig leder for Nordic Financial CERT.
Dette er finansnæringens brannkorps mot internettkriminalitet på nordisk basis. Tandle har vært leder for norsk FinansCERT siden 2013. I 2017 ble det besluttet å utvide til et nordisk samarbeid, Nordic Financial CERT. Tandle har lang erfaring med IT og informasjonssikkerhet, inkludert operativ krise- og hendelseshåndtering fra bank/finans.

Om foredraget: Nordic Financial CERT er en forening med medlemmer i hele Norden, som hjelper sine medlemmer i finansnæringen med å håndtere nettangrep. En viktig del av virksomheten i Nordic Financial CERT er privat-offentlig samarbeid mellom finansnæringen og myndigheter (særlig nasjonalt CERT og politi.) I foredraget vil du få høre mer om hvordan Nordic Financial CERT skaper verdi for medlemmer og samarbeidspartnere, samt hvordan samarbeidet med myndighetene foregår.