Monica Endregard

Publisert: 05.03.2018

Foredraget «Risikoanalyse» innleder sporet «Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?» tirsdag 20. mars.

Monica Endregard er forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt og leder forskningsprogrammet «Beskyttelse av samfunnet - BAS». Endregards forskning omfatter risiko- og konsekvensvurderinger, sivilt-militært samarbeid, krisehåndtering og beredskap spesielt rette mot alvorlige nasjonale kriser.

Om foredraget
Å håndtere risiko fordrer en forståelse av hva risikoen består i for deretter å kunne ta opplyste valg om hva som er akseptabel risiko og ikke. Risikoanalyse er en prosess for å etablere risikoforståelse der følgende sentrale spørsmål inngår: Hva er de viktigste verdiene våre, hva består trusselen i, og hvilke sårbarheter har vi?  Foredraget vil belyse noen metodiske fremgangsmåter og belyse dilemmaer og utfordringer man gjerne står overfor i prosessen. Dette inkluderer blant annet usikkerhet, kommunikasjon av risiko, vurderinger av sannsynlighet og gjensidige avhengigheter.