Marianne Aas og Håkon Bergsjø

Publisert: 13.03.2018

Foredraget "Når du er målet - Angrep på deg sett fra den andre siden" holdes i spor "Digitale trusler og hendelseshåndtering" onsdag 21. mars

Marianne Aas

Marianne Aas har bakgrunn som sivilingeniør innen Kommunikasjonsteknologi fra NTNU og har jobbetde siste 12 årene med sikkerhet i Forsvaret og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Hun har tidigere jobbet som leder for NSM NorCERT og NSM NorCERT Operasjonssenter. Marianne jobber nå som leder for Felles cyberkoordineringssenter (FCKS). FCKS er et senter bestående av representanter fra NSM, E-tjenesten, PST og Kripos med fokus på å styrke samarbeidet og informasjonsdeling mellom partene, samt koordinering av innsatsen ved alvorlige hendelser og kriminalitet i det digitale rom. 

Håkon Bergsjø
Håkon Bergsjø har jobbet de siste 20 årene med sikkerhet i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen sikkerhet opp igjennom årene. Bergsjø jobber nå som leder for Norges nasjonale responsfunksjon for alvorlige datainnbrudd, NSM NorCERT. Har gitt ut boken Datasikkerhet for ledere sammen med Ronny Windvik fra FFI.

Om foredraget
Hvordan går en utenlandsk etterretningstjenester frem for å bryte seg inn hos deg? Hvilke vurderinger gjør de seg om deg som mål? Og hva kan  gjøre for å hindre det?