Maria Bartnes

Publisert: 24.01.2018 | Sist endret: 19.03.2018

Maria Bartnes vil presentere foredraget "Et sikkerhetsoptimistisk blikk på digitalisering" i sporet "Ny teknologi – muligheter og sikkerhetsutfordringer" onsdag 21. mars

Maria Bartnes er forskningssjef ved SINTEF Digital, hvor hun leder en avdeling med forskere innen datateknologi og sikkerhet.

Maria har også en undervisningsstilling ved NTNU. Hun har en doktorgrad i informasjonssikkerhet, og har tidligere vært både forsker ved SINTEF Digital og IT-sikkerhetsleder for SINTEF-konsernet.

Om foredraget: 

Hver enkelt av oss, bedrifter, samfunnsfunksjoner og samfunnet som helhet er avhengig av IT og kommunikasjonsteknologi – selv om digitaliseringen av verden bare så vidt er i gang. Trusler og sikkerhetsutfordringer er en del av hverdagen. Sikkerhet er en kritisk suksessfaktor for digitalisering. Likevel behøver ikke sikkerhet å bremse digitaliseringen. Dels må vi bli mye flinkere til å bruke den kunnskapen vi allerede har. Men vi må også sørge for at både tankegodset og lovgivningen henger med inn i den digitale tidsalderen.

I dette foredraget ser vi på dagens trusselbilde og hva som bør gjøres framover for at vi skal lykkes med sikker digitalisering.