Lise Lyngsnes Randaberg

Publisert: 31.01.2018

Lise Lyngsnes Randaberg deltar i paneldebatten "Manglende kompetanse er en nasjonal sikkerhetsutfordring - hva gjør vi med det? " i fellesdelen onsdag 21. mars

Lise Lyngnes Randeberg er president i Tekna,
som representerer over 73 000 medlemmer med mastergrad eller høyere i teknologi- og realfag. Hun er sterkt opptatt av IKT-sikkerhet.

I tillegg er hun professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU.

Randeberg er utdannet sivilingeniør i matematikk og fysikk og har en doktorgrad i fysikalsk elektronikk. Hun er også gründer og medeier i oppstartsbedriften Picterus AS.

Hun ble i juni 2017 utnevnt som medlem i styringsgruppen for Digital 21, og er også medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).