Leigh McMullen

Publisert: 05.03.2018

Foredraget "Creating Digital Value at Scale" presenteres i fellesdelen onsdag 21. mars

Leigh C. McMullen er Managing Vice President i "Gartner's Office of the CIO Research team", hvor han leder en avdeling innen analyse av IT-strategi og -ledelse. Mange kjenner ham fra Gartners "keynote" foredrag på Symposium. Han holder foredrag på Gartners konferanser innen ledelse, kommunikasjon og utvikling av organisasjoner. Han gir råd om IT-ledelse, spesielt innen områder som hvordan man engasjerer virksomheten, transformasjon, strategi og planlegging. Han har tidligere hatt roller i næringslivet på IT-toppledernivå.

Om foredraget
Leigh Mc Mullen vil adressere digitaliseringsbølgen og hva slags påvirkning den har på ulike typer virksomheter. Digitalisering ser ut til å nå toppen av "hype-bølgen" og IT-ledere må nå planlegge for hvordan de skal levere konkrete resultater og nyttiggjøre seg teknologien. Samtidig ser man det kommer utfordringer innen kompetansetilfang, sikkerhet og organisering. Foredraget gir tydelige råd om hva IT-ledere bør fokusere på framover.