NSM NorCERT

Publisert: 14.03.2018

Foredraget "VDI, det nasjonale sensornettverket" presenteres i sporet "Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?" onsdag 21. mars

Om foredraget

Dataangrep mot IKT-systemer er en alvorlig trussel mot det moderne samfunn. En ny verden krever nye sikkerhetsanordninger. Ordninger basert på innmelding av hendelser fra brukere har vist seg lite effektive, både fordi brukere ikke har tid eller vet hvor og hvordan de skal henvende seg, og fordi brukeren ikke alltid vet at systemene han har er kompromittert.

NSM NorCERT drifter og forvalter et nasjonalt sensornettverk (VDI). Sensornettverket skal avdekke forsøk på datainnbrudd mot kritisk infrastruktur på tvers av sektorer. VDI er kort fortalt en digital innbruddsalarm for AS Norge.

Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) -  har til formål å styrke den nasjonale, samt virksomhetens, evne til å forbygge mot digital spionasje og håndtere alvorlige IKT-baserte hendelser, herunder å detektere og varsle om målrettede og koordinerte angrep utført av kriminelle nettverk, statssponsete eller statlige aktører mot samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner.