Lars Strand

Publisert: 09.03.2018 | Sist endret: 12.03.2018

Foredraget «Landvurderinger ved tjenesteutsetting» innleder sporet «Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?» tirsdag 20. mars.

Lars Strand er seniorrådgiver i seksjon for strategisk IKT-sikkerhet i NSM.
Han har tidligere jobbet over 10 år i det private næringsliv har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Norsk Regnesentral og Universitetet i Oslo.

Om foredraget

Det er en økende trend at norske offentlige og private virksomheter tjenesteutsetter hele eller deler av sin IKT-portefølje. Hva bør din virksomhet tenke igjennom før man tjenesteutsetter og trenger vi å bry oss noe om til hvilket land vi tjenesteutsetter til?

Foredraget går igjennom fem sikkerhetsfaglige anbefalinger som bør ivaretas ved tjenesteutsetting og presenterer forslag til en metode for å vurdere et potensielt vertsland.