Knut Jørgensen

Publisert: 02.02.2018

Foredraget "Nytt regjeringskvartal: Sikkert, åpen og inkluderende" presenteres på sporet "Fremtidens sikkerhets-Norge" onsdag 21. mars.

Knut Jørgensen er prosjektdirektør for prosjektet Nytt regjeringskvartal i Statsbygg.  
Han er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH i 1984.

Jørgensen har tidligere vært prosjektleder for Barcode – utbyggingen og flere jernbaneprosjekter bl. a Nytt dobbeltspor Skøyen – Asker.

Om foredraget:
Samfunnsmålet er at regjeringskvartalet er et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv og et av seks effektmål er at regjeringskvartalet skal bidra til et godt bymiljø, representativitet og tilgjengelighet. Er det mulig å forene åpent bymiljø, tilgjengelighet og sikkerhet?

Jørgensen vil vise hovedtrekkene i vinnerforslaget, hvordan noen av sikkerhetsutfordringene er tenkt løst og generell status for prosjektet.