Kjetil Nilsen

Publisert: 17.03.2018

Kjetil Nilsen åpner Sikkerhetskonferansen, og deltar i samtalen med Forsvarssjefen og assisterende politidirektør tirsdag 20. mars

Kjetil Nilsen er direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Han er politiutdannet, jurist fra UiO, Master of Management fra BI, og NATO Defence College. Nilsen har mer enn 25 års bakgrunn fra Politiet, bl.a. fra lederstillinger i Asker og Bærum politidistrikt og Politidirektoratet, samt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor han var operativ sjef.

Kjetil Nilsen åpner Sikkerhetskonferansen med særlig fokus på Risiko 2018, som publiseres konferansens første dag. Videre deltar han i samtalen med Forsvarssjefen og assisterende politidirektør samme dag.