Kjetil Elfving Skansen og Hans Hansen

Publisert: 02.01.2018 | Sist endret: 23.01.2018

Foredraget "Allvis NOR: Sårbarhetskartlegging av Internet-eksponerte enheter" presenteres i spor "Teknisk sikkerhet" tirsdag 20.mars.

Kjetil og Hans har vært ansatt i NSM siden 2014, og har tidligere jobbet med krav- og tiltaksutvikling.
I dag jobber de primært med utvikling og drift av sårbarhetskartleggingstjenesten Allvis NOR, samt oppfølgig av påmeldte virksomheter mtp. varsler og funn.

Allvis NOR er en tjeneste NSM tilbyr for å bedre sikkerheten i offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur.

Tjenesten består i hovedsak av regelmessig kartlegging og sårbarhetsundersøkelse av utvalgte IP-adresser som er tilgjengelige på Internet.

NSMs erfaringer viser at mange innbruddsforsøk lykkes på grunn av feilkonfigurerte systemer eller systemer som ikke er oppdaterte.
Hensikten med Allvis NOR er å redusere denne typen sårbarheter.

Foredraget vil gi en introduksjon til hvordan Allvis NOR fungerer, og gi informasjon om hvordan nye deltakere kan melde seg på sårbarhetskartleggingen.