Helge Rager Furuseth

Publisert: 05.03.2018

Foredraget "Et fremtidsrettet regelverk for nasjonal sikkerhet - arbeidet med forskrifter til den nye sikkerhetsloven" presenteres på sporet "Fremtidens sikkerhets-Norge" onsdag 21. mars.

Helge Rager Furuseth har gjennom sine åtte år i NSM hatt roller på forskjellige nivåer knyttet til kontroll og styring med nasjonal sikkerhet. Han er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og master i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo. Siden september i fjor har Helge vært lånt ut til Forsvarsdepartementet hvor han leder arbeidet med å skrive forskrifter til den nye sikkerhetsloven som nylig ble vedtatt i Stortinget.

Om foredraget
Den nye sikkerhetsloven er bedre tilpasset samfunnsutviklingen, den teknologiske utviklingen og endringene i trusselbildet siden forrige lov ble vedtatt ved årtusenskiftet. Loven er en rammelov hvor plikter vil bli utdypet i forskriftene. I foredraget vil det med utgangspunkt i lovens innretning orienteres om arbeidet med forskriftene, hvilke valg av retning som er gjort og prosessen fremover.

Regjeringens ambisjoner er at ny sikkerhetslov og forskrifter skal tre i kraft fra 1. januar 2019. Foredraget vil være nyttig for virksomheter som vil vite mer om hva nytt regelverk vil innebære.