Hans Christian Pretorius

Publisert: 17.03.2018

Hans Christian Pretorius presenterer foredraget "Hva betyr dette?" i sporet "Ny teknologi – muligheter og sikkerhetsutfordringer" onsdag 21. mars

Hans Christian Pretorius er leder for NSMs Cybersikkerhetsavdeling.
Han begynte i NSM i slutten av 2013 som leder for NSMs Operative avdeling og NSM NorCERT. Han har en utdannelse fra Universitet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet med IKT-sikkerhet i mer enn 15 år, både i Politiet, Forsvaret og privat sektor. Blant annet som CISO og leder for Konsernsikkerhet i EVRY. Han har også jobbet med IKT innen shipping og konsulentbransjen.

Om foredraget:
Ny teknologi åpner for uante muligheter, både for individet, virksomheter og samfunnet. I dette avsluttende foredraget i sporet om ny teknologi og de sikkerhetsutfordringer - og muligheter - dette åpner for, vil Hans Christian Pretorius søke å samle tråder og sette det hele i et perspektiv; hva betyr dette?