Erik Nyblom

Publisert: 07.03.2018

Foredraget "Den menneskelige faktor krever en systematisk oppfølging i det daglige sikkerhetsarbeidet – hva kan vi gjøre for å styrke dette arbeidet?" avholdes i sporet "Individet og sikkerhet" tirsdag 20. mars

Erik Nyblom har vært seksjonssjef for personellsikkerhet i NSM og er nå fagdirektør innenfor samme fagområde. Han har lang erfaring fra personellsikkerhetstjeneste fra Forsvaret og NSM, og jobber med regelverk- og fagutvikling innenfor alle elementer av personellsikkerhetstjenesten.  Nyblom har også erfaring fra behandling av mange store personellsikkerhetssaker, og fra tilsyn både med klareringsmyndigheter og virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon.

Om foredraget:
Vi har ofte et fokus på sikkerhetsklarering eller andre former for bakgrunnskontroll når vi ansetter medarbeidere som skal forvalte våre viktigste verdier. Mange virksomheter har gode systemer for dette, men hvordan er den sikkerhetsmessige oppfølgingen av medarbeiderne i det daglige?

Som eiere eller forvaltere av verdier ønsker vi selvsagt at mennesket alltid skal opptre til beste for virksomheten, staten og sikkerheten, men det ligger i kortene at både evnen og viljen til dette kan endre seg. Den menneskelige faktor reiser ofte problemstillinger i sikkerhetsarbeidet som kan være utfordrende å løse. Legger vi for lite vekt på sikkerhetsmessig oppfølging av mennesket, vil virkningen av andre sikkerhetstiltak svekkes. Mennesket er samtidig vår viktigste ressurs i arbeidet med å sikre verdiene. Det er derfor avgjørende at virksomheten ikke bare har fokus på tekniske sikkerhetstiltak, men også arbeider systematisk med den menneskelige faktor i sikkerhetsarbeidet.