Dagfinn Buset

Publisert: 01.03.2018

Foredraget "Samarbeid for sikkerhet" presenteres i sporet "Hva er risiko og hvordan håndterer vi den?" onsdag 21. mars

Dagfinn Buset leder BDOs sikkerhets- og beredskapstjenester.
Han har omtrent 20 års erfaring innen sikkerhet og beredskap. Som analytiker, mellomleder og senere fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hadde Dagfinn bl.a. ansvaret for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, strategisk analyseaktivitet, objektsikkerhetsarbeid, utøvende tilsyn, NSMs monitoringstjeneste, øvelsesvirksomhet, nasjonal beredskap og strategisk hendelseshåndtering. Dagfinn ledet også NSMs innsatsgruppe etter 22. juli. I BDO har Dagfinn ledet flere store prosjekter knyttet til sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, herunder verdivurderinger, sikringsrisikoanalyser, sikkerhetsrevisjoner, rådgivning innen sikkerhetsstyring, m.m.

Om foredraget:
Samarbeid mellom aktører innen sikkerhets- og beredskapsarbeid er et nasjonalt mål. Den raske utviklingen i risikobildet forsterker behovet for offentlig-privat samarbeid. Hvilke samarbeidsmekanismer er mest effektive, og hvordan kan offentlig-privat samarbeid være en katalysator for økt sikkerhet og beredskap? Kan vi lære noe av andre land?