Cathrine M. Lofthus

Publisert: 26.02.2018

Cathrine Lofthus presenterer foredraget "Datasikkerhet i helsesektoren" i fellesdelen onsdag 21. mars

Cathrine M. Lofthus er administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF. 

Cathrine M. Lofthus er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2000 og tok doktorgrad innen endokrinologi ved samme sted i 2008. I tillegg har hun en høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. 

Cathrine M. Lofthus har erfaring fra helsesektoren både som kliniker og forsker, samt flere års erfaring med drift og ledelse av sykehus i krevende utviklings- og omstillingsprosesser.  Hun har bred prosjektledererfaring og har ledet utviklingsarbeid innen blant annet klinisk IKT, fag og forskning, kvalitet, pasientsikkerhet og pasientforløp.

Cathrine M. Lofthus har hatt ulike lederstillinger både ved Aker universitetssykehus og senere ved Oslo universitetssykehus. Fra 2012 var hun viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og fra 1. januar 2015 har Cathrine M. Lofthus vært administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.