Britt Jøsok

Publisert: 25.01.2018

Foredraget "Personellsikkerhet – skyter vi spurv med kanoner?" avholdes i sporet "Individet og sikkerhet" tirsdag 20. mars

Å sikkerhetsklarere en person er en omfattende prosess, og en prosess som er i stadig endring når for eksempel reisevaner forandrer seg. Hvordan utvikler personellsikkerhetsfaget seg over tid, og hvordan vil det bli i fremtiden?

Det norske samfunnet er bygget på verdier som demokrati, rettferdighet, åpenhet og rettssikkerhet. I en klareringssak kan det dukke opp dilemmaer mellom rettsikkerhet og sikkerhet, men hvordan skal vi håndtere disse dilemmaene? Er det behov for å klarere folk i det hele tatt? Gjøres det for ofte? Er vi for strenge?

I dette innlegget vil Britt Jøsok berøre flere av problemstillingene vi møter i en klareringsprosess, sett i lys av både ny lovgivning, nye krav og nye samfunnstrender. Hun vil også se på sammenhengen mellom personellsikkerhet og andre fagormåder innenfor sikkerhetsfaget, og en helhetlig tilnærming til sikkerhet.

Britt Jøsok er seksjonssef for personellsikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun er utdannet jurist, og har rettsinformatikk og personvern som spesialfag. Gjennom hele sin karriere har Britt jobbet med problemstillinger i grenselandet juss, IKT og sikkerhet, i både privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring fra NSM og har blant annet jobbet med regelverksutvikling på sikkerhetsområdet både nasjonalt og internasjonalt.