Birgitte Jensen Egset

Publisert: 14.02.2018

Foredraget "Behandling av helsedata - trygt, tilgjengelig og tillitsskapende" presenteres på sporet "Ny teknologi – muligheter og sikkerhetsutfordringer" onsdag 21. mars.

Birgitte Jensen Egset er juridisk direktør i Direktoratet for e-helse.
Direktoratet realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren.

Juridiske avdeling jobber med regelverksutvikling, utredning og rådgivning for å realisere den nasjonale e-helsestrategien. I avdelingen ledes også sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Birgitte har i hele sin karriere jobbet i krysningsfeltet juss, IKT og personvern – både i offentlig og privat sektor. Hun har lang erfaring som advokat med IKT-kontrakter, personvern, informasjonssikkerhet og offentlige anskaffelser som spesialområde.

Som juridisk direktør i E-helse er Birgitte opptatt av hvordan juridiske virkemidler kan benyttes på en hensiktsmessig måte for å bidra til et enklere helse-Norge.

 

Om foredraget:
Behandling av helsedata - trygt, tilgjengelig og tillitsskapende

Helse- og omsorgssektoren har ambisiøse mål og store forventninger til modernisering og effektivisering. Digitalisering er et viktig hjelpemiddel for å nå disse målene. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.

For pasientene skal det i fremtiden være enkelt og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett. Tillit fra innbyggerne til at helse- og omsorgssektoren behandler helseopplysninger på en sikker måte, er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet skal ivaretas, samtidig som behandlende helsepersonell må kjenne relevante og nødvendige opplysninger for å gi forsvarlig helsehjelp.