Åsmund Weltzien

Publisert: 05.02.2018

Foredraget «Hvorfor skulle noen hacke et åpent forskningsinstitutt?» presenteres i sporet "Dataangrep - hvorfor oss, og hva nå?" tirsdag 20. mars

Åsmund Weltzien er kommunikasjonssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
NUPI forsker på internasjonale forhold, med stor vekt på sikkerhetspolitikk og norske utenrikspolitisk utfordringer, og NUPIs forskere deltar aktivt i norsk samfunnsdebatt og media. Åsmund har det overordnede ansvaret for NUPIs eksterne kommunikasjon. Han er utdannet sosialantropolog, har tidligere vært forsker på disruptive teknologier i Telenor, og norsk diplomat.

Om foredraget: 

NUPI driver forskning på internasjonale forhold og formidler denne forskningen både i Norge og internasjonalt. Websidene våre er en viktig kanal og mye av vår forskning ligger åpent tilgjengelig her. I oktober 2017 ble NUPI utsatt for et hackerangrep som var både godt planlagt og profesjonelt utført. Hvorfor skulle noen ha interesse av å bryte seg inn på vår webserver?

I sitt foredrag vil Åsmund Weltzien fortelle om hva som skjedde, hvorfor, hvordan det ble håndtert og hvilke erfaringer vi har gjort oss i etterkant.