Program

Publisert: 14.01.2019 | Sist endret: 21.03.2019

Sikkerhetskonferansen 2019 vil belyse den internasjonale sikkerhetssituasjonen og gå dypere inn i hva ny sikkerhetslov faktisk betyr for virksomheter i Norge. Sporene byr på et bredere spekter av fagområder knyttet opp mot forebyggende sikkerhet: fysisk, logisk og teknisk - alt med et overordnet helhetlig perspektiv.

PROGRAM FOR SIKKERHETSKONFERANSEN 2019

Oslo Kongressenter 20.- 21. mars 2019

Les mer om foredragsholderne

Program og foredragsholdere vil publiseres og oppdateres løpende. Endringer må påregnes

20. mars

0800 Registrering og kaffe

0900 Åpning ved fung. direktør NSM, presentasjon av konferansier Siri Lill Mannes

0910 Åpningstaler ved Sikkerhetskonferansen 2019

0910 - 0920 Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds 

0920 - 0930 Forsvarsdepartementet, statssekretær Tone Skogen

0930 Ciaran Martin, sjef NCSC (UK), How does the UK meet current and future security challenges?

1000 Guillaume Poupard, sjef ANSSI (FR), A French perspective on security in 2019 and beyond

1030 Pause

1100 Hans Robert Bjørnaas, NSM i samtale med sjef NCSC Ciaran Martin og sjef ANSSI Guillaume Poupard. Samtale om felles utfordringer, løsninger og internasjonalt samarbeid innenfor sikkerhetsfaget.
Samtalen ledes av Siri Lill Mannes

1130 Øystein Moan, Visma, Sikkerhet, hacking og åpenhetskultur

1200 LUNSJ

 

1300-1530 Fagspor:

Ny sikkerhetslov: hvorfor, hva og hvordan?

Objektsikkerhet - avhengighetsskapende funksjoner?

Digitale sårbarheter og trusler – ulike former og fasonger, men like konsekvenser?

Sikkerhetskompetanse - og mangelen på denne

 

21. mars

0900-1130 Fagspor:

Innsidertrusselen anno 2019

Risiko og sikkerhetsstyring - full kontroll eller null kontroll?

Kraftsamling for cybersikkerhet

Digital hendelseshåndtering og teknisk analyse

 

1130 LUNSJ

1230 Iver Neumann, Velferdsinstituttet NOVA, Tilbake til den kalde krigen - eller enda lengre tilbake? Russlands forhold til Europa og Norge

1300 Jaya Baloo, KPN Telecom The Quantum Project - what does quantum technology bring us?

1330 Pause

1400 PaneldebattKunstig intelligens. Forskning og fremtidsutsikter. Hvilken plass har sikkerheten?   

1430    Professor Michael Goodman, Kings College, «Resilient Cyber Security: Patching the Social Layer»

1510 Avslutning/oppsummering ved fung. direktør NSM, Annette Tjaberg

Velkommen til årets viktigste konferanse!