NorCERT sikkerhetsforum

Publisert: 09.02.2017 | Sist endret: 23.10.2017

Konferansen samler personer fra infosec miljøet i Norge. Det er folk fra departementene, virksomheter innen kritisk infrastruktur, leverandører innen IT- og informasjonssikkerhet, tjenesteleverandører, leverandører og private selskaper.

NorCERT inviterer til en dag med IKT-sikkerhet - 9. november

NorCERT sikkerhetsforum
Dato: 9. november 2017
Tid: 0900 - 1600
Sted: Felix konferansesenter - Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Meld deg på her

(Lenken leder til tredjepartsløsning)

Deler av dagen vil det være to parallelle spor; et teknisk og et mer strategisk. Nedenfor finner du tentativt program. Programmet oppdateres kontinuerlig

SPOR 1: FELIX 1  - Konferansier: Fredrik Johnsen
08:15 REGISTRERING
09:00 Velkommen
Håkon Bergsjø, Sjef NorCERT
09:15 Felles CyberKoordineringsSenter (FCKS) presenterer
TBC
09:30 Trender og reelle angrepsteknikker: Mer enn bare Spear Phish
Status oppdatering, hendelser og hendelseshåndtering i NorCERT
Kristian Malmkvist Eie og Jostein Løvbråten, Sikkerhetsanalytikere i NSM 
10:15 PAUSE
10:45 Deteksjon av falske basestasjoner
TBC
11:30 LUNSJ
12:30 "TrickBot: crime-as-a-service"
Nordic Financial CERT fremlegger situasjonsbilde rundt den mest aktuelle nettbanktrojaneren, Trickbot.
Raymond Lund - Incident Response Manager i Nordic Financial CERT og
Per Morten Sandstad - Threat Intelligence Manager i Nordic Financial CERT 
13:15 "Analyze this" — Live analyse av DealersChoice 
Cato Lindahl Mørtsell - Skadevareanalytiker i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
14:00 PAUSE
14:20 Kvantedatamaskiner — en "krypto-apokalypse"?
Kvantedatamaskiner vil, dersom de faktisk kan bygges, enkelt knekke kryptografiske mekanismer som i dag er selve fundamentet for digital kommunikasjon. Hvordan bør vi møte utfordringen?
Ole Kasper Olsen - Forsker innen Kryptoutvikling i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
15:00
ca 15:45 SLUTT
SPOR 2: ROM: Felix 2 - Konferansier Trond Øvstedal
   
11:30 LUNSJ
12:30 Søkelys på petroleumsnæringen - tar næringen utfordringene med IKT-sikkerhet for industrielle IKT-systemer på alvor?
Petroleumstilsynet har forsommeren 2017 hatt møter med alle aktørene i næringen der det ble gjort rede for tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold knyttet til IKT-sikkerheten for industrielle IKT-systemer. I foredraget presenteres den åpne delen av denne tilsynsrapporten.
Asbjørn Ueland - Sjefingeniør i Petroleumstilsynet
13:15 Mellom barken og veden - Sikkerhet for Forretnings- og IT-ledelse
NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
Are Søndenaa - Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
14:00 PAUSE
14:20 Hacks, sticks and carrots: Improving the incentives for cybersecurity
Security failures are caused by bad incentives, at least as often as by bad design. How can we fix the incentives? This is the economic approach to cybersecurity. Using large-scale incident and vulnerability data, we present ways in which incentives can be improved in the fight against all kinds of threats. Liability, transparency, norms can improve security incentives, without killing the permission-free innovation that makes the internet a major driver of economic value.
Michel van Eeten - Professor of Cybersecurity, Delft University of Technology
15:00 FELLES FOREDRAG i Felix 1

 Har du spørsmål rundt konferansen, ta kontakt med NorCERT på post@cert.no