Kontakt

Publisert: 11.09.2018

Spørsmål, innspill og annet? Ta gjerne kontakt!

Er du fra pressen og ønsker å delta / rapportere? Kontakt oss

Enkelte foredrag kan av sikkerhetsmessige hensyn bli skjermet fra publisering og/eller foto og filmopptak. Dette vil bli nærmere opplyst om der det er aktuelt.

Spørsmål om konferansen, påmelding eller annet? Kontakt oss