Faglig tilbud i pausene

Publisert: 10.02.2020

Pausene på årets konferanse kan benyttes til faglig påfyll i form av flere tilbud fra NSM. Disse foregår i Forum.

Kurssenteret:

I 2019 trådte som kjent den nye sikkerhetsloven i kraft. Alle NSMs kurs er oppdaterte i henhold til ny sikkerhetslov, og utviklet for å dekke ulike brukergruppers behov. Sikkerhetsloven krever god kompetanse innen verdivurdering, skadevurdering og risikovurdering, og NSM tilbyr kurs i dette, i tillegg til en rekke andre temaer. Mange av kursene er en blanding av e-læring og klasseromsundervisning med praktiske oppgaver.

Av nye kurs høsten 2019 og våren 2020, kan vi nevne: Sikkerhetsstyring for ledere, NSMs grunnprinsipper for IKT og Forebygging av innsidevirksomhet. Du kan lese mer om vårt kurstilbud og eventuelt melde deg på via nsm.stat.no/kurs. Velkommen til en prat med representanter fra NSM Kurssenter i Forum! Her kan du også prøve noen av våre e-læringskurs gratis.